• V Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice”, Poraj 2004, referat „Zastosowanie metod matematycznych do opisu stanu polaryzacji fali płaskiej w polarymetrii. Cz. 1”;

Summary – Ellipsometry is a sensitive optical technique for determining properties of surfaces and thin films. If linearly polarized light of a known orientation is reflected at oblique incidence from a surface then the reflected light is elliptically polarized. The shape and orientation of the ellipse depend on the angle of incidence, the direction of the polarization of the incident light, and the reflection properties of the surface. The paper presents theoretical bases of ellipsometry.

  • V Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice”, Poraj 2004, referat „Zastosowanie metod matematycznych do opisu stanu polaryzacji fali płaskiej w polarymetrii. Cz. 2”;

Summary – The historical development of spectroscopic ellipsometry (SE) from the very early stages to the present will be briefly reviewed. It is shown that SE is a truly powerful technique of great interest and use to physicists, chemists, electrochemists, electrical and chemical engineers as will be evident from the following few of the many reasons. Firstly, the full spectra of the ellipsometric parameters as a function of wavelength from UV to IR can now be determined with a high degree of precision and accuracy in a few seconds. In real-time spectroscopic ellipsometry RTSE, which has just been developed and perfected, most of the above capabilities of SE can be achieved again through analysis of data collected in a matter of a few seconds, and hence RTSE is now ready for use in real-time monitoring and control during the growth of multilayer structures, thin films. The paper presents theoretical bases and practical example of spectroscopic ellipsometry.

  • IV Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice”, Poraj 2003, referat „Wybrane zagadnienia polaryzacji fal elektromagnetycznych”;

Abstract. Electromagnetic waves are characterized by the frequency of oscillations of the wave, the strength of the waves and finally, the polarization of the wave. Selected problems of linear, circular and elliptical polarization have been described in this paper.

  • IV Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice”, Poraj 2003, referat „Zastosowanie liczb zespolonych w opisie zjawiska polaryzacji fali płaskiej”;
  • II Konferencja Naukowa „Telekomunikacja w XXI wieku”, PŚk w Kielcach 2002, referat „Kompatybilność elektromagnetyczna w obwodach drukowanych”;

Abstract. In the paper problems of elektromagnetic compatibility (EMC) in printed circuits ( made of glass epoxid-laminate ) consist selected electronic componenets are presented. On basis of the laboratory tests, an influence of different kind of interference measured by simply strip antenna and air transformer has been shown. The interference were genereted by: elektronic cars pilot, Ruhmkorffs inductor and local radio broad cast.a strip antenna and air transformer were made by maens of two-layer printed circuits. Some results of laboratory tests has been given on the graphs.

  • „Metody sprzęgania lokalnych systemów teleinformatycznych”; Wydział Elektryczny PCz;

W obecnych czasach, gdy w naszym otoczeniu działa coraz więcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych istotnym problemem jest przesyłanie danych między nimi. Często zastosowanie przewodów elektrycznych do tego celu obecnie jest problematyczne. Urządzenia mogą być mobilne, często środowisko w którym pracują wyklucza zastosowanie transmisji przewodowej. W takiej sytuacji stosuje się transmisje bezprzewodowe. Celem niniejszej pracy było przybliżenie zagadnień związanych z transmisją bezprzewodową na przykładzie wybranych metod przesyłania sygnału oraz zbudowanie stanowiska laboratoryjno-badawczego.

  • „Analiza techniczna rynków kapitałowych”; Centrum Naukowo-Dydaktyczne; Wydział Zarządzania PCz

Każdy aktywnie uczestniczący w grze giełdowej inwestor realizuje wykształconą przez siebie strategie inwestycyjną. Kształt realizowanej strategii inwestycyjnej zależy od wyboru właściwej techniki gry. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje technik analizy sytuacji rynku, są nimi analiza fundamentalna i analiza techniczna. Analiza techniczna podobnie jak analiza fundamentalna służy do określania właściwego momentu kupna i sprzedaży akcji. Aby inwestycja była jak najbardziej dochodowa, w analizie technicznej stosuje się różnorodne narzędzia służące do badania zjawisk zachodzących na rynku papierów wartościowych. Jednak w odróżnieniu od analizy fundamentalnej, cały proces oceny wysokości osiągniętych w przyszłości zysków z inwestycji, przebiega w nieco odmienny sposób. W analizie technicznej inwestorzy kierują się w grze giełdowej głównie historycznymi danymi, nie mających swoich korzeni ani w raportach, ani w bilansach, czy też w zestawieniach zysków i strat, lecz z danych pochodzących z bezpośredniego otoczenia ekonomicznego danej spółki oraz tego co dzieje się bezpośrednio na rynku kapitałowym. Dane te służą inwestorom do konstruowania wskaźników giełdowych, pomocnych przy ocenie atrakcyjności akcji wybranych spółek.

  • „Od Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego do II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku” – praca zbiorowa; ISBN 978-83-932621-0-6


0000  2002 a  2003 b 2004  c  d


 

Back to Top