Symulacja routerów Mikrotik w środowisku GNS3

Symulacja routerów Mikrotik w środowisku GNS3

Symulacja routerów Mikrotik w środowisku GNS3

Możliwość komentowania Symulacja routerów Mikrotik w środowisku GNS3 została wyłączona

Podczas nauki konfiguracji routerów często natrafiamy na problem natury sprzętowej, po prostu nie mamy fizycznie dostępu do drogich urządzeń lub są one już wdrożone w środowisko produkcyjne i nie możemy dokonywać testów na ślepo. Firma Cisco wyszła na przeciw oczekiwaniom klientów i przygotowała symulator Cisco Packet Tracer dostępny m.in. w ramach Cisco Networking Academy Program. Niestety, Mikrotik nie posiada na chwilę obecną własnego symulatora, ale można skorzystać z uniwersalnych, darmowych symulatorów np. z popularnego GNS3. Symulator ten nie posiada co prawda gotowych wirtualnych routerów Mikrotik, ale można je dodać w postaci obrazów img przygotowanych specjalnie do tego celu. System Mikrotika można używać bezpłatnie przez 24 godziny od pierwszego uruchomienia, więc najlepiej obraz przygotować we własnym zakresie.

Poniższy artykuł został podzielony na 3 częsci:

  • tworzenie obrazu routera na potrzeby GNS3,
  • dodawanie wirtualnego routera do symulatora,
  • używanie routerów Mikrotik w symulatorze,
  • używanie hostów PC w symulatorze (IP i ping).

Pierwszą czynnością do wykonania jest pozyskanie programu symulacyjnego. Zarejestruj się na stronie gns3.com skąd ściągnij i zainstaluj na swoim komputerze symulator GNS3. Proces instalacji możesz przeprowadzić domyślnie, dla komputera z systemem 32 bitowym pobierz wersję GNS3-1.3.13-all-in-one.exe, a dla 64 bitowego najnowszą (np. GNS3-1.4.4-all-in-one.exe). Środowisko jest od razu gotowe do pracy, ale nie posiada routerów Mikrotik, należy je dodać samodzielnie.


Tworzenie obrazu routera Mikrotik na potrzeby GNS3

1. Pobierz emulator qemu-0.13.0.patched.win32.zip, rozpakuj, zawartość umieść najlepiej bezpośrednio na dysku c: (c:\Qemu) – link do pobrania programu.

2. Pobierz ze strony Mikrotik obraz płyty instalacyjnej systemu – np. mikrotik-6.34.2.iso i umieść go bezpośrednio na dysku c: (pobierz ze strony mikrotik.com/download wersję X86 -> CD Image)

3. Uruchom wiersz poleceń cmd, przejdź do folderu Qemu

cd \

cd qemu

4. Utwórz pusty plik obrazu poleceniem:

qemu-img.exe create r_mikrotik.img -f qcow2 1G

(powinien pojawić się komunikat o wykonanym formatowaniu pliku obrazu)

5. Uruchom emulator Qemu z załadowanym obrazem iso Mikrotika w wirtualnym napędzie CD poleceniem:

qemu.exe -L . -m 512 -hda r_mikrotik.img -boot d -localtime -cdrom c:\mikrotik-6.34.2.iso

(jeśli wszystko przebiegnie poprawnie w nowym oknie powinien uruchomić się komputer wirtualny z instalacją RouterOS, jeśli nie – szukaj błędu w ścieżkach dostępu do plików lub w nazwach plików – emulator nie wyświetla tych błędów!)

Poniżej zdjęcie pokazujące okno terminala po wykonaniu powyższych czynności:

instal1

Okno instalacji w QEMU:

instal2

6. Zainstaluj pełny pakiet – zaznacz wszystkie dostępne opcje (strzałka i spacja) i naciśnij na klawiaturze „i„.

Na pytanie o starą konfigurację możesz odpowiedzieć „n„, następnie potwierdź formatowanie dysku „y

instal3

Poniżej proces instalacji:

instal4

Po zakończeniu instalacji router poprosi o reboot – możesz wtedy po prostu zamknąć to okno lub wcisnąć enter i po restarcie (uruchomi się ponownie z wirtualnego CD czyli znów pojawi się okno instalacji) zamknąć okno (nie pojawi się wtedy błąd nieprawidłowego zamknięcia systemu).

instal5

Po wyłączeniu okna plik obrazu jest gotowy, ale nie aktywowany, więc skopiuj go w bezpieczne miejsce. Plik znajduje się w katalogu c:\Qemu\r_mikrotik.img! Po aktywacji masz tylko 24 godziny na testy!

7. Aktywuj router przez uruchomienie wpisując w cmd polecenie:
qemu.exe -L . -m 512 -hda r_mikrotik.img -boot c -localtime

instal6

Możesz przeczytać warunki licencji (jeśli robiłeś to już wcześniej wciśnij po prostu „n”).

8. Zaloguj się na konto admin z domyślnie pustym hasłem.

instal7

Router się uruchomi, podany zostanie czas do wygaśnięcia 24 godzinnego okresu próbnego [enter].

instal8

instal9

9. Wyłącz router komendą
system shutdown

W tym momencie wirtualny router jest gotowy do wykorzystania w środowisku GNS3.

Poniżej zrzut ekranu ze wszystkimi używanymi do tej pory komendami wiersza poleceń Windows:

instal10_cmd wszystko


Dodanie wirtualnego routera Mikrotik do symulatora

1. Uruchom program GNS3, nie twórz na razie nowego projektu (naciśnij Cancel).

2. Z górnego menu wybierz Edit/Preferences następnie QEMU VMs

instal11

3. Na dole okna naciśnij New – uruchomi się kreator, w którym uzupełniaj kolejno:
Type: Default [next]
Name: Mikrotik [next]
Qemu binary i RAM zostaw domyślny [next]
Disk image (hda) -> wybierz plik obrazu img który przygotowałeś wcześniej w Qemu tzn. c:\qemu\r_mikrotik.img
Przy pytaniu, czy skopiować plik do domyślnego katalogu wciśnij Yes. Następnie [Finish].

instal12

4. Zmień obecnie wyświetlaną ikonkę Mikrotik’a na bardziej przyjazną (prawy przycisk myszy na „komputerku” i Change symbol) – ustaw router_firewall.

instal13

5. Zmień ilość interfejsów routera (domyślnie będzie tylko jeden) -> naciśnij na dole okna Edit i w menu konfiguracji przejdź do zakładki Network gdzie ustaw wymaganą ilość interfejsów (np. 4).

instal14

6. Na koniec naciśnij Apply/OK – router jest gotowy do użytku w programie i jest dostępny pod ikonką „Browse end devices” (ikona z monitorem).

instal16


Używanie wirtualnego Mikrotik’a w programie symulacyjnym

1. Wstaw odpowiednią ilość routerów oraz inne potrzebne urządzenia na pole robocze projektu (przeciągnij i upuść).

instal17

2. Dodaj połączenia (ikona Add a link), po kliknięciu w obiekt musisz wybrać interfejs do którego wpinasz wirtualny przewód.

instal18

3. Czerwone kropki oznaczają nie działające interfejsy (u nas – nie uruchomione routery). Uruchom routery naciskając na każdym z nich prawy przycisk myszy i -> Start) – kropki zmienią kolor na zielone.

instal19

4. Włącz konsolę dla każdego routera z osobna (będą to osobne okna terminala) wciskając prawy przycisk myszy na symbolu routera i -> Console.

instal20

5. Pojawią się okna terminali Mikrotik, gdzie zaloguj się na konto admin, hasło domyślne puste.

instal21

Oczywiście router poinformuje nas o próbnej wersji [enter]

instal22

6. Pojawi się znak zachęty RouterOS – dalej możesz pracować normalnie, jak na fizycznym sprzęcie.

instal23

Poniżej przykład wylistowania interfejsów routera komendą interface print (widać ustawione wcześniej 4 wirtualne ethernet’y)

instal24


Używanie hostów PC w symulatorze (IP i ping)

Na koniec krótki opis, jak używać wirtualnego komputera hosta na potrzeby testowania sieci.

1. Należy dodać komputery do schematu siec i podłączyć do określonych urządzeń.

use1

2. Komputery muszą zostać uruchomione

use2

3. Następnie można włączyć konsolę komputera

use3

4. Adres IP można ustawić instrukcją ip [adres komputera/maska] [brama domyślna]

np:    ip 10.0.10.2/24 10.0.10.1

use4

5. Dalej można korzystać z polecenia ping

use5

Back to Top