Usunięcie błędu wysyłania plików przez web upload w Dansguardian

Usunięcie błędu wysyłania plików przez web upload w Dansguardian

Usunięcie błędu wysyłania plików przez web upload w Dansguardian

Brak komentarzy do Usunięcie błędu wysyłania plików przez web upload w Dansguardian

Od kilku lat w projektach „low-cost” zdarza mi się wykorzystywać pfSense. Jest to oparty na FreeBSD router/firewall z wieloma przydatnymi dodatkami. Posiada graficzne GUI więc stosunkowo łatwo można nauczyć obsługi mniej wprawnych operatorów. Działa wydajnie i stanowi alternatywę dla drogich rozwiązań sprzętowych. Podczas wdrożenia natrafiłem jednak na problem o którego istnieniu nie miałem pojęcia. Okazało się, że potrzebny mi moduł DansGuardian posiada błąd polegający na braku możliwości wysyłania plików przez web upload np. niemożna dodać załącznika do webowej poczty. Błąd polega na tym, że programiści DG źle napisali sprawdzenie ustawienia jednego z przełączników opcji, w efekcie czego upload plików jest stale zablokowany bez względu na ustawienia w GUI. Problem ten został opisany na forum, podano też dokładne miejsce w pliku źródłowym do jego naprawy (warunek if). Jeśli ktoś nie chce kompilować programu samodzielnie od początku plik można pobrać z nieoficjalnego repozytorium.

1. Zrób kopie podanego niżej pliku (np. przez mc – warto doinstalować do pfSense, przydatny):

/usr/local/sbin/dansguardian

2. Wykonaj polecenia:

killall dansguardian

rm -rf /usr/local/etc/dansguardian

cd /usr/local/sbin

3.Pobierz poprawioną wersję pliku dansguardian:

  • dla platformy i386:
    fetch http://e-sac.siteseguro.ws/pfsense/8/dansguardian
  • dla platformy amd64:
    fetch http://e-sac.siteseguro.ws/pfsense/8/amd64/dansguardian

4. Ustaw uprawnienia na takie jakie były na oryginalnym pliku (można też w mc):

chmod +x /usr/local/sbin/dansguardian

5. Możesz spróbować uruchomić nową wersję DG (jeśli zadziała pomiń resztę kroków, na czystym PfSense nie zadziała)

/usr/local/etc/rc.d/dansguardian.sh start

jeśli nie startuje to trzeba wykonać kilka czynności: zainstalować gcc oraz dowiązać kilka symlinków

pkg install gcc

ln -s /usr/lib/libssl.so.7 /usr/lib/libssl.so.6
ln -s /usr/lib/libcrypto.so /usr/lib/libcrypto.so.6
ln -s /usr/lib/libz.so /usr/lib/libz.so.5
ln -s /usr/pbi/dansguardian-i386/etc/dansguardian /usr/local/etc/dansguardian

po tym powinien się uruchomić!

Testowane na PfSense w wersji 2.2?

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top