XAMPP – dostęp do phpMyAdmin z zewnątrz

XAMPP – dostęp do phpMyAdmin z zewnątrz

XAMPP – dostęp do phpMyAdmin z zewnątrz

Możliwość komentowania XAMPP – dostęp do phpMyAdmin z zewnątrz została wyłączona

Domyślne ustawienia serwera XAMPP dotyczące polityki bezpieczeństwa blokują dostęp do skryptów (aliasów) serwera spoza localhost. Jeśli chcemy móc pracować w skrypcie phpMyAdmin z innego komputera w sieci lokalnej należy zmienić ustawienia w pliku httpd-xampp.conf znajdującym się w lokalizacji: folder_XAMPP\apache\conf\extra\.

Można również zmienić wpisy bezpośrednio w XAMPP control panel.

Odnajdujemy zapis dotyczący aliasu /phpMyAdmin i zmieniamy zgodnie ze wzorem:

Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"
<Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">
    AllowOverride AuthConfig
    Require all granted
    Allow from all
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>

Powyższe odblokuje całkowicie dostęp do phpMyAdmin, można podać konkretne adresy IP, którym zezwalamy na dostęp.

Back to Top