Program do analizy kształtu krzywych rezonansowych

Program do analizy kształtu krzywych rezonansowych

Program do analizy kształtu krzywych rezonansowych

Brak komentarzy do Program do analizy kształtu krzywych rezonansowych

Program został napisany w roku 2000 na zlecenie Instytutu Fizyki jednej z uczelni. Ze względu na realizowane za jego pomocą analizy nie mogę podać szczegółów, aplikacja była wykorzystywana m.in. podczas prac nad tzw. niebieskim laserem. Działanie programu polegało na wczytaniu do pamięci pliku graficznego uzyskanego ze skanowania wykresu rezonansowego i dokonaniu jego analizy. Wcześniej pracownicy naukowi analizowali kształt krzywej bezpośrednio na papierze mierząc linijką kilka charakterystycznych punktów na wykresie i porównując z obliczonymi wartościami. Metoda ta była powszechna ze względu na stosowanie podczas badań przestarzałych urządzeń. Dostęp do tanich skanerów płaskich umożliwił automatyzację tej pracy i radykalne zwiększenie dokładności. Program zawiera około 2500 linii kodu, zawiera algorytm wyrównania błędów krzywizny skanowania oraz moduł obliczeniowy do określania odwzorowania skali. Początkowo oprogramowanie korzystało z plików pochodzących z zewnętrznego skanera płaskiego, później zostało wbudowane wraz z komputerem PC w analizator.

IMG_9844 IMG_9845

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top