Generator warsztatowy DDS na układzie AD9850

Generator warsztatowy DDS na układzie AD9850

Generator warsztatowy DDS na układzie AD9850

Możliwość komentowania Generator warsztatowy DDS na układzie AD9850 została wyłączona

Od pewnego czasu przymierzałem się do budowy generatora DDS. Poniższy projekt powstał w oparciu o moduł z układem AD9850 pochodzący z Chin. Sterowanie to wmontowany na stałe i zaprogramowany klon Arduino Uno. Cena tych klonów u chińskich producentów jest tak śmiesznie niska, że nie ma sensu budować własnego sterownika (zakup samego procesora z przesyłką to więcej niż 2 dolary za Uno R3).

Całość prezentuje się następująco:

IMG_9717IMG_9712  IMG_9722 IMG_9723 IMG_9724 IMG_9725

Oprócz bloku sterującego i modułu AD wykonałem blok buforujący z pomiarem napięcia sygnału oraz blok wzmacniacza końcowego z regulacją amplitudy i składowej stałej.

schemat

wzm

Wzmacniacz końcowy zasilam dodatkowym zasilaczem symetrycznym, co umożliwiło uzyskanie sensownych amplitud i regulowaną składową stałą.

Obsługa generatora ogranicza się do ustawienia żądanej częstotliwości przy pomocy impulsatora (po jego naciśnięciu zmienia się mnożnik, co jest oznaczone podkreśleniem odpowiedniej cyfry i zapisem na wyświetlaczu). Następnie należy ustawić amplitudę sygnału pokrętłem regulacyjnym i ustawić składową stałą. Do jej regulacji służy pokrętło, które można aktywować przyciskiem. W przypadku wyłączenia regulacji składowa stała wynosi zero.

Na wyświetlaczu pokazywane jest też napięcie generowanego sygnału, ale należy traktować to niezbyt wiążąco, ponieważ sposób pomiaru wyklucza prawidłowe działanie przy wyższych częstotliwościach.

Generator posiada trzy wyjścia BNC: prostokąt TTL (buforowany), sinus oraz sinus za tłumikiem 10-1.

Poniżej widać „kanapkę” z Arduino Uno, układem wzmacniacza oraz modułem AD9850.

201602221559201602221560

Zasilanie zostało podzielone na część „cyfrową” (zasilacz impulsowy ze starej kamery przerobiony na 5V) oraz zasilanie wzmacniacza końcowego (symetryczne).

201602221561201602221562

Płytka wzmacniacza końcowego.

201602221563

Tranzystorów wzmacniacza na razie nie umieściłem na radiatorze (nie było sensu) w przypadku większych obciążeń można je będzie dokręcić do metalowej obudowy.

PCB:

pcb1 pcb2

Wsad Arduino: link

Back to Top